Tengely-hatalmak

A tengelyhatalmak vagy tengely elnevezést használták a második világháborúban a német szövetségi rendszerhez tartozó államok elnevezésére.

A szövetségi rendszer kialakulásának első lépése az 1936. október 27-én megkötött német–olasz egyezmény, amely a külpolitika összehangolásáról és a két ország gazdasági érdekterületeinek elhatárolásáról szólt.
A német–japán együttműködés első lépése az 1936. november 25-én aláírt antikomintern paktum volt, amely kezdetben a Szovjetunió ellen irányult, később azonban inkább a nyugati hatalmak elleni szövetséggé vált.
1937. november 6-án az antikomintern paktumhoz csatlakozott Olaszország is.
A szövetségi rendszer kialakulásának következő lépése az acélpaktum szerződés volt, 1939. május 21-én Németország és Olaszország kötött. Az acélpaktum katonai szövetséget jelentett, együttműködés ímindkét ország részéről még támadó háború esetére is.
 1940. szeptember 27-én aláírt egyezményben  Japán elfogadta Németország és Olaszország vezető szerepét Európában, Németország és Olaszország Japánét a távol-keleti térségben.
Az egyezmény segítségnyújtási kötelezettséget írt elő ha a háborúban tengelyhez nem tartozó ország a szerződő felek bármelyikét megtámadja.
A tengely-nagyhatalmak között tényleges egyeztetés soha nem jött létre,sokszor egymás érdekeit keresztezték.
1939 évi német–szovjet szerződéseket (molotov ribbentrop paktum) akkor kötötte Németország, amikor Japán és a Szovjetunió között hadüzenet nélküli háború folyt a Távol-Keleten.

Molotov–Ribbentrop-paktum (német–szovjet megnemtámadási szerződés) 

1939. augusztus 23-án Moszkvában Vjacseszlav Mihajlovics Molotov szovjet és Joachim von Ribbentrop német külügyminiszterek által aláírt megállapodás. A felek a szerződéshez csatolt titkos záradékban megállapodtak Európa keleti térségeinek érdekszférákra történő felosztásáról.

Németország akkor indította meg európai terjeszkedését, amikor Olaszország még nem volt felkészülve a háborúra.
 1940-ben Olaszország Németország tudta nélkül kezdett a balkáni háborúba, amikor Németország 
molotov ribbentrop paktumot felrugva a Szovjetunió ellen készülődött ezért Németországnak éppen békére lett volna szüksége ebben a térségben.
 1941. december 6-ai Japán USA elleni támadása után Németország és Olaszország is hadat üzent az Egyesült Államoknak.

Később kétoldalú szerződéssel csatlakozó országok

1940. november 20-án Magyarország
1940. november 23-án Románia
1940. november 24-én Szlovákia
1941. március 1-jén Bulgária
1941. március 25-én Jugoszlávia
1941. június 27-én Horvátország